Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Albert Camus

Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít. Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil.

Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců.

Není-li člověk milován, prostě jen nemá štěstí. Nemiluje-li, je to neštěstí.

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme.

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla.

Revoluce se mohou prosadit násilím, ale udržet se mohou jedině dialogem.

Pochybnosti jsou naším osobním majetkem. Nikdy o nich nemluv, ať jsou jakékoliv.

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.

Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt.

Každá překážka umožní urazit další kus cesty.

Mohu něco neuznávat, ale nemusím to proto špinit, a nemohu druhým brát právo v to věřit.

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění převádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí.

Albert Camus (7. listopadu 1913 - 4. ledna 1960) byl francouzský spisovatel a publicista. Bývá uváděn jako jeden z čelných představitelů existencialismu, přestože taková označení odmítal. Stejně tak si nepřál, aby byl pokládán za filosofa, nicméně pozdější filosofické myšlení výrazně ovlivnil.

Citáty navigace

Yin.cz