Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Adam Smith

Není to laskavost řezníka, sládka nebo pekaře, které vděčíme za svůj oběd, ale je to jejich ohled na jejich vlastní zájem. Nespoléháme se na jejich lidskost, ale na jejich sebelásku a nikdy jim nezdůrazňujeme naše potřeby, ale jejich výhody.

Ničemu se jedna vláda od druhé nenaučí rychleji než umění tahat z kapes lidí peníze.

Člověk je živočich, který obchoduje.

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni.

Adam Smith (pokřtěn 5. června 1723 - 17. července 1790) byl skotský ekonom a filosof, zakladatel moderní ekonomie a představitel skotského osvícenství. Těžištěm jeho díla je kniha zkráceně zvaná Bohatství národů.

Citáty navigace

Yin.cz